Παρουσίαση πτυχιακής “Η επίδραση της ανεστραμμένης τάξης στη δέσμευση των φοιτητών”

Στο πλαίσιο του διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Εκπαιδευτική Ηγεσία» των Τμημάτων Επιστημών της Εκπαίδευσης και
Κοινωνικής Εργασίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διοίκησης Τουρισμού, την
Παρασκευή 17/2/2023 και ώρα 09:00 ο μεταπτυχιακός φοιτητής κ. Μπάκας
Ιωάννης θα παρουσιάσει δημόσια τη Διπλωματική Εργασία του με τίτλο:

“Η επίδραση της ανεστραμμένης τάξης στη δέσμευση των φοιτητών”

Η παρουσίαση θα γίνει διαδικτυακά μέσω MS-Teams. Όποιος/α επιθυμεί
μπορεί να την παρακολουθήσει αφού επικοινωνήσει στο email gandroul@upatras.gr για να λάβει τις σχετικές οδηγίες.

Η τριμελής επιτροπή

Ανδρουλάκης Γεώργιος (επιβλέπων)
Γεωργίου Δήμητρα
Καίσαρη Μαρία

Scroll to top