Παρουσίαση πτυχιακής “Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών του ΕΠΑΛ”

Στο πλαίσιο του διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Εκπαιδευτική Ηγεσία» των Τμημάτων Επιστημών της Εκπαίδευσης και
Κοινωνικής Εργασίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διοίκησης Τουρισμού, την
Τετάρτη 22/2/2023 και ώρα 10:00 η μεταπτυχιακή φοιτήτρια κα
Παπαδημητρίου Ξανθή  θα παρουσιάσει δημόσια τη Διπλωματική Εργασία της
με τίτλο:

“Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών του ΕΠΑΛ”

Η παρουσίαση θα γίνει διαδικτυακά μέσω zoom. Όποιος/α επιθυμεί μπορεί να
την παρακολουθήσει αφού επικοινωνήσει στο email kiprian@upatras.gr
για να λάβει τις σχετικές οδηγίες.

Η τριμελής επιτροπή

Κυπριανός Παντελής (επιβλέπων)
Ανδρουλάκης Γεώργιος
Γεωργίου Δήμητρα

Scroll to top