Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2022-2023

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2022-2023

Οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει αφορούν

  • την αντιμετάθεση της 1ης εβδομάδας διαλέξεων για τα μαθήματα “Εκπαιδευτική Πολιτική” και “Επαγγελματική Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού και των Οργανισμών Εκπαίδευσης”
  • τη διόρθωση της ημερομηνίας της διάλεξης του μαθήματος “Διαχείριση Δομών για Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες” που εκ παραδρομής αναγραφόταν σε λάθος ημερομηνία πάνω σε άλλο μάθημα.
Scroll to top