Παρουσίαση Διπλωματικής “Ο ρόλος της κοινωνικής τάξης των τουριστών και της αποτελεσματικότητας του προσωπικού στις ξενοδοχειακές εμπειρίες των τουριστών στην Πάτρα”

Στο πλαίσιο του διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Εκπαιδευτική Ηγεσία» των Τμημάτων Επιστημών της Εκπαίδευσης και
Κοινωνικής Εργασίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διοίκησης Τουρισμού, την
Παρασκευή 23/2/2024 και ώρα 18:00 η μεταπτυχιακή φοιτήτρια κα
Σερεμετάκη Αντωνία  θα παρουσιάσει δημόσια τη Διπλωματική Εργασία της
με τίτλο:

“Ο ρόλος της κοινωνικής τάξης των τουριστών και της αποτελεσματικότητας
του προσωπικού στις ξενοδοχειακές εμπειρίες των τουριστών στην Πάτρα”

Η παρουσίαση θα γίνει διαδικτυακά μέσω zoom. Όποιος/α επιθυμεί μπορεί να
την παρακολουθήσει αφού επικοινωνήσει στο email alkpanagop@upatras.gr
για να λάβει τις σχετικές οδηγίες.

Η τριμελής επιτροπή

Παναγόπουλος Αλκιβιάδης (επιβλέπων)
Ανδρουλάκης Γεώργιος
Καίσαρη Μαρία

Scroll to top