Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ρίο 265 04

Email: akarat@upatras.gr

Τηλέφωνο: 2610 969711

Άλλες Πληροφορίες

Η Ανθή Καρατράντου είναι Φυσικός, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Ιατρική Φυσική, Διδακτορικού Διπλώματος στην Πληροφορική, Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην ‘Πληροφορική στην Εκπαίδευση’ και Πιστοποιητικού Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Είναι Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια στο ΕΑΠ στο Πρόγραμμα Σπουδών ‘Εκπαίδευση Ενηλίκων’ έχοντας ολοκληρώσει 2 ΘΕ, τις Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενηλίκων και Σχεδιασμός, διοίκηση, αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων. Είναι Ε.ΔΙ.Π. στο Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών – Εργαστήριο Υπολογιστών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (από 10/2017–σήμερα).

Περισσότερα

Scroll to top