Κυπριανός Παντελής

 Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Email: kiprian@upatras.gr

Τηλέφωνο: 2610 997 794

 

Άλλες Πληροφορίες

Ο Παντελής Κυπριανός είναι  Καθηγητής Ιστορίας στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής και της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.) του Πανεπιστημίου Πατρών. Σπούδασε Ιστορία, Πολιτικές Επιστήμες και Κοινωνιολογία, στην Πάντειο ΑΣΠΕ, και με υποτροφία του ΙΚΥ, στα παρισινά πανεπιστήμια Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales και Paris II. 

Δημοσίευσε  βιβλία και εργασίες στα ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά. Ιδρυτικό μέλος του Διαπανεπιστημιακού Δικτύου Πολιτικών Ανώτατης Εκπαίδευσης (http://hepnet.upatras.gr/) διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της  Διεθνούς Επιστημονικής Οργάνωσης AIFREF (http://www.aifref.org/), του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων, Αναπληρωτής Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, εκπρόσωπος του ΥΠΑΙΘ στον ΟΟΣΑ σε θέματα Εκπαίδευσης και Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).

Scroll to top