Νίκας Ιωάννης

Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού
Πανεπιστήμιο Πατρών

Email: nikas@upatras.gr

Τηλέφωνο: 2610962890

Άλλες Πληροφορίες

Ο Γιάννης Νίκας είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Οι σπουδές του ήταν στα μαθηματικά με έμφαση στην εφαρμοσμένη επιστήμη και την αριθμητική ανάλυση. Η μεταπτυχιακή του εξειδίκευση ήταν στα “Μαθηματικά των Υπολογισμών και των Αποφάσεων”, ενώ η διδακτορική του διατριβή ήταν στον τομέα των Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής, και συγκεκριμένα στη μελέτη σφαλμάτων και μετρήσεων (αβεβαιότητα) χρησιμοποιώντας εργαλεία και μεθόδους της Ανάλυσης Διαστημάτων για την εύρεση αξιόπιστων λύσεων σε προβλήματα μη γραμμικών συστημάτων και βελτιστοποίησης. 

Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τεχνικές ανάλυσης δεδομένων, ανάπτυξη στοχαστικών και υπολογιστικών μεθόδων για την πρόβλεψη χρονολογικών σειρών (δεδομένα τουρισμού και αθλητισμού), οπτικοποίηση δεδομένων με τη χρήση Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS), καθώς και αξιολόγηση εκπαιδευτικού και αθλητικού περιεχομένου..

Περισσότερα

Scroll to top