Παναγιωτακόπουλος Χρήστος

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ρίο 265 04

Email: cpanag@upatras.gr

Τηλέφωνο: 2610 969707

Άλλες Πληροφορίες

Ο Δρ. Χρήστος Θ. Παναγιωτακόπουλος είναι Καθηγητής στον Τομέα Θετικών και Θεωρητικών Επιστημών και της Διδακτικής τους, του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (πρώην Π.Τ.Δ.Ε. – Ν. 4610/2019) με γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Παραγωγή και Χρήση Εκπαιδευτικού Λογισμικού» (ΦΕΚ 149/24-02-2016). Διετέλεσε Αναπληρωτής Πρύτανη Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (1/9/2014 – 5/10/2016), μέλος του Δ. Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (22/6/1011 – 14/1/2013), καθώς και του Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος» (7/3/2012 – 30/9/2016). Από το 2006 διευθύνει το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και από την 1η/9/2017 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τ.Επ.Ε.Κ.Ε. «Σπουδές στην Εκπαίδευση».
Περισσότερα

Scroll to top