Η Εκπαίδευση ως μέσο μείωσης της Ανεργίας – Education as a means of reducing Unemployment

Στο πλαίσιο του διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαιδευτική Ηγεσία» των Τμημάτων Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διοίκησης Τουρισμού, την Δευτέρα 20/2/2023 και ώρα 18:30 η μεταπτυχιακή φοιτήτρια κ. Παπαλεωνιδοπούλου Παναγιώτα θα παρουσιάσει δημοσίως τη Διπλωματική Εργασία της με τίτλο: “Η Εκπαίδευση ως μέσο μείωσης της Ανεργίας – Education as a means of reducing Unemployment”.

Η παρουσίαση θα γίνει διαδικτυακά μέσω zoom. Όποιος/α επιθυμεί μπορεί να την παρακολουθήσει αφού επικοινωνήσει στο email atsagkanos@upatras.gr για να λάβει τις σχετικές οδηγίες (σύνδεσμος zoom).

Η τριμελής επιτροπή

Αθανάσιος Τσαγκανός (επιβλέπων)
Γεώργιος Ανδρουλάκης
Γεώργιος Νικολάου

Scroll to top