Ανδρουλάκης Γεώργιος

Διεύθυνση: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ρίο 265 04

Email: gandroul@upatras.gr

Τηλέφωνο: 2610-997790

Φαξ: 2610-997790

Άλλες Πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες: Γεννήθηκε το 1969 στην Αθήνα. Αποφοίτησε από την Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή. Είναι απόφοιτος του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στα εφαρμοσμένα μαθηματικά και είναι διδάκτορας του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών σε θέματα μεθόδων αριστοποίησης. Έχει διδάξει φροντιστηριακά μαθήματα στα Τμήματα Μαθηματικών, Φαρμακευτικής και Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Διδάσκει στο διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων», που οργανώνεται από το Τμήμα Μαθηματικών και το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι: μη γραμμικός προγραμματισμός, βελτιστοποίηση συναρτήσεων με/χωρίς περιορισμούς, εκπαίδευση νευρωνικών δικτύων, εύρεση βέλτιστων μεθόδων Runge-Kutta, επίλυση συστημάτων μη γραμμικών αλγεβρικών και υπερβατικών εξισώσεων. Είναι Αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος στο γνωστικό αντικείμενο “Ποσοτικές μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων”.

Περισσότερα

Scroll to top