Βάθη-Σαράβα Παναγιώτα

Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ρίο 265 04

Email: pvathi@upatras.gr

Τηλέφωνο: 2610962889

Άλλες Πληροφορίες

Η Παναγιώτα Βάθη-Σαράβα, Μαθηματικός-Ερευνήτρια Εφαρμοσμένων Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής   είναι Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι Διδάκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα διατριβής: «Πολυπρισματική-διεπιστημονική προσέγγιση και αξιολόγηση της δημιουργικότητας των φοιτητών με έμφαση στην αξιοποίηση στατιστικών αναλύσεων». Επιπλέον, είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στα Θεωρητικά Μαθηματικά και  Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις Επιστήμες της Αγωγής με ειδίκευση: Διά βίου εκπαίδευση:Πολιτικές, Επιμόρφωση και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Έχει συνεργαστεί, επιπλέον,  ως διδάσκουσα ή ερευνήτρια, με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο  και με το ΕΑΠ. Είναι πιστοποιημένη από τον ΕΟΠΠΕΠ ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων και εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών ενηλίκων. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εμπίπτουν στο χώρο της εκπαίδευσης (τουριστική παιδαγωγική, οργανωσιακή μάθηση, προώθηση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στο πλαίσιο της διά βίου εκπαίδευσης) και της αξιολόγησης με χρήση ποσοτικών και ποιοτικών ερευνητικών εργαλείων. Συμμετέχει με εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια, δημοσιεύει ερευνητικές εργασίες της  σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους, είναι μέλος του editorial board επιστημονικών περιοδικών καθώς  και μέλος επιστημονικών ενώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών.

Περισσότερα

Scroll to top