Καίσαρη Μαρία

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πατρών Πάτρα 26500

Email: markaisari@upatras.gr

Τηλέφωνο: 2610-997236

Scroll to top