Καμαριανός Ιωάννης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ρίο 265 04

Email: kamarian@upatras.gr

Τηλέφωνο: 2610-997683

Άλλες Πληροφορίες

Ο Ιωάννης Καμαριανός είναι Αναπληρωτής καθηγητής  Κοινωνιολογίας της Σχολικής Τάξης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. Το 1991 έλαβε διδακτορική Υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και το 1996 ανακηρύχθηκε διδάκτορας Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Διδάσκει επί 16 χρόνια στην Ανώτατη Εκπαίδευση τα αντικείμενα της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και του Σχολείου, της Κοινωνιολογίας και της Κοινωνιολογικής Θεωρίας, της Κοινωνικοποίησης και της Κοινωνιολογίας των Νέων Τεχνολογιών. Από το 1989 ως σήμερα είναι μέλος της ομάδας έκδοσης της επιστημονικής επιθεώρησης Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, Ακόμη, διετέλεσε ερευνητικός και επιστημονικός συνεργάτης στα Πανεπιστήμια Κρήτης και Θεσσαλίας, ενώ έχει διδάξει και στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα Κύπρου, Βιέννης και Σάλτσμπουργκ. Το ερευνητικό του έργο απέδωσε 35 δημοσιεύσεις και 46 ανακοινώσεις σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια.
Είναι τέλος συγγραφέας του βιβλίων :
—.Εκπαίδευση, εξουσία και ΜΜΕ, Αθήνα, Gutenberg, 2002.
Το βιβλίο είναι ενταγμένο στη σειρά: Βιβλιοθήκη Κοινωνικής Επιστήμης & Κοινωνικής Πολιτικής. Επιστημονικός Σύμβουλος Καθ. Δ. Γ. Τσαούσης.
–.Δ. Κακανά, Ι. Καμαριανός, Π. Μεταλλίδου, Κ. Μπότσογλου,
Οι επιδράσεις που ασκούν τα Μ.Μ.Ε. στην πληροφόρηση-διαμόρφωση των επαγγελματικών επιλογών των νέων, Αθήνα, Κυριακίδης, 2008.

Scroll to top