Λίβας Χρήστος

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Πατρών
26 500 Πάτρα

Email: clivas@upatras.gr

Τηλέφωνο: 2610-997744

Άλλες Πληροφορίες

Ο Χρήστος Λίβας είναι Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) με ειδίκευση στο Μάρκετινγκ από το Cardiff Business School, κατά τη διάρκεια του οποίου του απονεμήθηκε το βραβείο ακαδημαϊκής αριστείας «Sir Julian Hodge» στο Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ. Περαιτέρω, είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Επαγγελματικού Διπλώματος στη Φορολογία από το ALBA Graduate Business School και Διδακτορικού Διπλώματος στη Διαφήμιση από το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει διδάξει μαθήματα στο γνωστικό πεδίο του μάρκετινγκ ως Πανεπιστημιακός Υπότροφος στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και ως μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Επίσης, κατά το παρελθόν, έχει διδάξει σε μεταδευτεροβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και της Κύπρου, έχει συμμετάσχει ως ερευνητής σε έργα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει απασχοληθεί ως σύμβουλος επιχειρήσεων και έχει υπηρετήσει στο Υπουργείο Οικονομικών. Το δημοσιευμένο έργο του περιλαμβάνει άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με κριτές. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην κοινωνική διαφήμιση, στη στρατηγική διαφημιστικού μηνύματος, στις ψηφιακές επικοινωνίες μάρκετινγκ και στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Περισσότερα

Scroll to top