Μάνεσης Νικόλαος

Διεύθυνση: Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας

Πανεπιστήμιο Πατρών
Ρίο 265 04

Email: nmanesis@upatras.gr

Τηλέφωνο: 2610 969717

Άλλες Πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες: Ο Νικόλαος Μάνεσης εργάζεται ως Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Τομέας Παιδαγωγικής) του Πανεπιστημίου Πατρών. Η έρευνά του επικεντρώνεται σε θέματα σχετικά με τη διδακτική μεθοδολογία, την παιδαγωγική, τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, τα αναλυτικά προγράμματα, τη μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας, την εκπαιδευτική πολιτική, την αξιολόγηση, την κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, τις σχέσεις σχολείου-οικογένειας, την ανισότητα στην εκπαίδευση, τον σχολικό και κοινωνικό αποκλεισμό, τον ρόλο και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Έχει συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Έχει συγγράψει διδακτικό υλικό για το Πανεπιστήμιο, το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. και τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης. Έχει δημοσιεύσει βιβλία (5), άρθρα σε διεθνή & ελληνικά περιοδικά (25) και πρακτικά συνεδρίων (35), στις παραπάνω θεματικές.

Scroll to top