Μάνεσης Νικόλαος

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας

Πανεπιστήμιο Πατρών
Ρίο 265 04

Email: nmanesis@upatras.gr

Τηλέφωνο: 2610 969717

Άλλες Πληροφορίες

Ο Νικόλαος Μάνεσης εργάζεται ως Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
Η έρευνά του επικεντρώνεται σε θέματα σχετικά με την παιδαγωγική, τη διδακτική μεθοδολογία, τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, τα αναλυτικά προγράμματα, την εκπαιδευτική αξιολόγηση, την εκπαιδευτική πολιτική, την ανισότητα στην εκπαίδευση, τον σχολικό και κοινωνικό αποκλεισμό, τις σχέσεις και ανταλλαγές των δρώντων στη σχολική τάξη, τον ρόλος των εκπαιδευτικών, τις σχέσεις οικογένειας και σχολείου, το φύλο και τη διαφορετικότητα, την αξιοποίηση της τέχνης στην Εκπαίδευση.
Έχει συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Έχει συγγράψει διδακτικό υλικό για το Πανεπιστήμιο, το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. και τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης. Έχει δημοσιεύσει βιβλία (6), Εκθέσεις Πολιτικής (3), κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους (7) άρθρα σε διεθνή & ελληνικά περιοδικά (33) και πρακτικά συνεδρίων (53), στις παραπάνω θεματικές.

 

Scroll to top